Styrelse


Ordförande:

Emelie Molander


Styrelseledamöter:

Lena Holm

Molle Molin

Ebba Westerberg

Malin Almgren


Suppleant:

Thomas Jäderlund


Administratör: Henrik WartelViktoriagatan 19  411 25 Göteborg          Org nr 857208-1985

Kulturföreningen Bunkern bildades 1998 och är en ideell förening som förvaltar 1000 kvm fördelat på 36 lokaler, varav de flesta är rep-/övningsstudios.


Bunkern drivs av en demokratiskt vald styrelse.


Medlemskapet i föreningen är företrädesvis öppet för yrkesmusiker med kvalificerade utbildningar och/eller erfarenheter.

 

I Bunkerns verksamhet finns också organisationerna GAC (Göteborgs Artist Center), GAS-Festival (Göteborg Art Sounds), Levande Musik, BrÖtz samt fria musikteatergrupper.

Bunkerns syfte är att, för medlemmar och andra professionella kulturutövare som är yrkesverksamma inom musik, tillhandahålla lokaler till självkostnadspris för enskild daglig övning, repetitioner, inspelningar,

administrativt arbete, seminarier, undervisning och möten.


Bunkern tillhandahåller förutom lokaler för musikalisk verksamhet också möteslokaler, fikarum, enklare kökspentry, lagerutrymmen, toaletter och sophantering.

 

Bunkern har för extern uthyrning också en professionellt utrustad lokal för repetitioner och clinics, främst avsedd för gästande musiker och icke medlemmar men lokalen används också av föreningens medlemmar till ett rabatterat pris.


Bunkern är ett resurscentrum för frilansande musiker.


Bunkern  samarbetar också med offentliga institutioner.