Vill du ansöka om lokal och medlemskap i Kulturföreningen Bunkern?


Den musikaliska kvalitén och kompetensen tillsammans med dokumenterat yrkesutövande som musiker styr urvalet i första hand. Lokal förmedlas till kvalificerad sökande i mån av lämplig, tillgänglig lokal. Vi eftersträvar mångfald med avseende på musikaliska genrer, instrument, ålder, kön och etnicitet. Mantalsskrivningsort för aspirant måste vara Göteborg eller kranskommun. Den som hyr lokal i Bunkern förväntas aktivt använda sin lokal. Invald medlem förväntas vara villig att ta aktiv del i föreningsarbetet.


Medlemmar får tillgång till nyckel och tillgång till lokal.


I Bunkern finns det cirka 30 st repetitions-/övningslokaler av olika storlekar och i varje lokal finns det en kontraktsinnehavare som ansvarar för att hyra för lokalen kommer in till Kf Bunkern.

Bunkerns styrelse och administratör bestämmer i samråd med lokalens kontraktsinnehavare vilka denne/a har möjlighet att dela lokalen med.


Det finns en väntelista och det Bunkerns styrelse och administratör gör är att notera ditt intresse och sedan, i turordning enligt väntelistan och utifrån lokalens storlek och den sökandes instrument etc, föreslå kandidat för kontraktsinnehavare när denne/a har möjlighet att ta in någon ny i ”sin” lokal.


Bunkern har även en lokal som kan hyras av ickemedlemmar. Har du behov av t ex repa med ett band eller annat projekt kan den lokalen hyras tillfälligt (se fliken HYRA TILLFÄLLIG REPLOKAL ).

Lokalen har en backline med PA, trummor, bas- och gitarrförstärkare och ett keyboard (Nord Electro).


Här kan du ladda ner blankett för intresseanmälan för medlemskap.


Medlemsavtal


Trivselregler


För mer info:

Henrik Wartel

0708-62 77 43

henrik@bunkern.se