Medlem är lika med en nyckel och tillgång till replokal.


På Bunkern finns det cirka 30 st replokaler av olika storlekar och i varje lokal finns det en kontraktsinnehavare som hyr av Kulturföreningen Bunkern.

Kontraktsinnehavaren är ansvarig för lokalen och bestämmer vilka hen vill "dela" lokalen med.

 

Det finns ingen riktig väntelista utan det Bunkern gör är att notera ditt intresse och sedan föreslå för kontraktsinnehavare när och om de har behov av någon ny hyresgäst.


Det du kan göra är att kolla med någon du känner som håller till på Bunkern om de behöver någon ny hyresgäst i deras lokal eller om de känner till någon annan som är i behov av det.


Bunkern har även en lokal som kan hyras av ickemedlemmar. Har du behov av t ex repa med ett band eller annat projekt kan den lokalen hyras tillfälligt (se fliken HYRA TILLFÄLLIG REPLOKAL ).

Lokalen har en backline med PA, trummor, bas och gitarrstärkare och även ett keyboard.

 

Beroende på vad du spelar för instrument och vad dina behov är kan det också finnas en möjlighet att hyra in sig lokalen för ickemedlemmar mer "permanent" för att göra det lättare att komma in i en lokal permanent.


För mer info:

Henrik Wartel 0708-627743

henrik@bunkern.se